RPO WM - dla rozwoju Mazowsza;

Nazwa projektu: „Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu poprzez zaoferowanie całkowicie nowego produktu turystycznego w Wolanowie i okolicy”

W ramach projektu został zmodernizowany istniejący hotel. Modernizacja polegała miedzy innymi na podniesieniu standardu poprzez zakup nowego wyposażenia pokoi. Dodatkowo goście hotelowi w ramach noclegu otrzymują bezpłatny bilet do Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum Gombrowicza.

 

Nazwa beneficjenta: Maxima s.c. 26-625 Wolanów, ul. Opoczyńska 34

Wartość projektu – 490.708,50 zł
Wartość dofinansowania – 269.889,68 zł

 


„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 

Galeria:

Film: