Gmina Wolanów położona jest w południowej części województwa mazowieckiego w powiecie radomskim, wzdłuż drogi krajowej Nr 12 Radom – Łódź. Od strony wschodu gmina graniczy z miastem Radom, od zachodu z gminą Wieniawa, od południa z gminą Kowala, Orońsko, Szydłowiec, a od północy z gminami Przytyk i Zakrzew. Przez gminę przebiega linia kolejowa Radom – Tomaszów Mazowiecki. Obszar  gminy to 82,5 km2 z liczbą mieszkańców 8626  (stan na 31.12.2012r.)

Na terenie gminy występuje część zbiornika retencyjnego na rzece Radomce. Jest to 500-hektarowy zalew  w Domaniowie. Akwen otacza 19 szlaków rowerowych prowadzących przez gminy Jedlińsk, Zakrzew, Wolanów, Wieniawa, Przysucha i Przytyk,  należące do Związku Gmin „Radomka”. Osią sieci rowerowej jest trasa Jedlińsk - Przytyk - Domaniów - Przysucha, do której dochodzą boczne szlaki.

W zasobach gruntowych  gminy Wolanów znajduje się obszar  położony w cichej i malowniczej części gminy w miejscowości Mniszek i Wymysłów -  idealny teren   na inwestycje w zakresie turystki i rekreacji. Swoje piękno  miejsca te zawdzięczają wysokiej lesistości i ciekom wodnym i niskim wskaźnikiem zabudowy. Miejscowości te od lat są letnim azylem dla Radomian, którzy często nabywają działki  w tych rejonach.

Równie urokliwym miejscem są okolice miejscowości Zabłocie,  Bieniędzice i Jarosławice, szczególnie piękne  w okresie kwitnienia drzew owocowych z racji rozwijającego się tam sadownictwa.  Decydując się na wycieczkę  najbardziej ekologicznym środkiem transportu, jakim jest rower, dotrzemy w niecodzienne miejsca gminy poruszając się nie tylko utwardzonymi drogami, ale korzystając  z bocznych  dróżek  i ścieżek. Ta forma wypoczynku pozwala na oderwanie się od codziennych spraw i obowiązków i zbliżenie się do  natury.  Tereny gminy Wolanów zachwycają niezwykle barwnymi krajobrazami o każdej porze roku. Niewątpliwie dużą atrakcją dla odwiedzających gminę,  może okazać się zbieranie grzybów, które pojawiają się już wczesną wiosną, a kończą późną jesienią. Niezatarte wrażenia pozostawia też widok uciekającego lisa, bawiących się zajęcy, lecącego bociana czy biegnących saren.

Gmina Wolanów jest organem prowadzącym dla  czterech  szkół  podstawowych oraz jednego gimnazjum. Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie w roku 2013 powstała pełnowymiarowa hala sportowa z widownią.  Na rok 2014 planowana jest budowa boiska  sportowego  w Wolanowie.  Infrastruktura oświatowa wzbogaci się również w roku 2013 o publiczne przedszkole, które powstaje w miejscowości Sławno.

Inwestując w bazę sportową  władze gminy inwestują również w  potencjał sportowy dzieci i młodzieży  z gminy Wolanów. W Publicznym Gimnazjum  utworzone zostały klasy sportowe.  Gmina  wspiera  działalność Klubu Sportowego „ Jaguar-Wolanów” amatorskiej drużyny piłki siatkowej.  Do aktywnego i zdrowego stylu życia władze gminy zachęcają mieszkańców poprzez  udział w ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”,  organizowanie Turnieju Piłki Siatkowej   oraz Rajdu Rowerowego. W okresie wakacji poprzez Gminne Centrum Kultury organizowane są zajęcia sportowe dla dzieci. Działalność Gminnego Centrum Kultury to również zajęcia plastyczne z plenerami malarskimi,  konkursy fotograficzne, zajęcia zumby, wycieczki  i  letnie koncerty.

W trosce o zdrowie mieszkańców gmina Wolanów przystąpiła do III i IV edycji konkursu „Zdrowa Gmina”. W ramach konkursu prowadzone są działania edukacyjne wśród mieszkańców gminy  oraz organizowane są badania mammograficzne. Od marca 2013 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolanowie  działa oddział rehabilitacji wyremontowany i wyposażony ze środków  budżetu gminy. W planie jest utworzenie w najbliższym czasie Poradni Wad Postawy.

Na potrzeby utworzenia przez  Powiat radomski Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, Gmina Wolanów przekazała w bezpłatne użytkowanie  budynek po oddziałach przedszkolnych w Młodocinie Większym oraz przeznaczyła środki na dofinansowanie remontu obiektu. (83 tys.zł.).  W placówce znajdzie się miejsce dla 25 osób. Do dyspozycji będą pracownie: plastyczna, komputerowa, dnia codziennego, techniczne, ekspresji twórczej i rehabilitacji. Uczestnicy będą mieli zapewniony dowóz. Prowadzeniem zajmie się Stowarzyszenie Przyjaciół Młodocina Większego  i Osób Niepełnosprawnych „Pozytywni”.   Planowane uruchomienie placówki - grudzień 2013.

Źródło: http://www.wolanow.pl/16,o-gminie.html